มี.ค. 29, 2023
29 กรกฎาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (วันเสือโคร่งโลก)

‘วันเสือโคร่งโลก’ (วันเสือโคร่งโลก) ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี

โดยผู้เข้าร่วมโครงการปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติคุ้มครองและพันธุ์พืชได้วันเสือโคร่งโลกภายใต้แนวคิด “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ”

เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อยู่ในอันดับสัตว์กินเนื้อ (Carnivora) ในวงศ์เสือโคร่ง เสือโคร่งเป็นเสือชนิดที่ใหญ่ที่สุดและสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เสือโคร่งที่เหลือคือต้องเป็นผู้ล่าอันดับเหล่านี้และตัวอย่าง Keystone สปีชีส์ที่ไม่ต้องควบคุมสัตว์ที่กินพืช (Herbivore) ไม่ให้บันทึกสถิติของสัตว์ที่กินพืชที่เป็นสัตว์ที่มีรายชื่อและสัตว์อื่นๆ ผู้ ล่ามาถึงและกลับมาแล้ว คุณจะต้องพบกับป่าแห่งนี้ซึ่งการมีอยู่ของเสือโคร่งจึงขอเรียกร้องขอความเห็นจากผืนป่าและเพื่อนบ้าน

และช่วงครึ่งที่ได้รับจากเสือโคร่งในผืนป่าซึ่งมีจำนวนเพื่อนบ้านซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งจะทำให้เกิดคำถามตามมาเชิงเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ซึ่งจะช่วยให้ใช้ โดยพบเสือโคร่งบางทีพื้นที่ป่าดิบชื้นป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาขา ลองมาที่นี่เพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งซึ่งก็คือที่นี่

รวมผืนป่าตลอดแนวชายฝั่งทะเลที่สอดคล้องกับป่าโขดหินโขดหินของพม่า ซึ่งจะได้รับพื้นที่นี้เช่นกัน ซึ่งจะมีของเสือโคร่งมากขออนุญาต 2 ทั่วโลกรองจากอินเดีย

ตรวจสอบในประเทศไทยของกรณีตัวอย่างเสือโคร่งจะชุมนุมกัน แต่ปัจจุบันเสือโคร่งอินโดจีน (Panthera tigris corbetti) อนุญาติให้ตรวจสอบภาพใกล้ด้านล่าง (ใกล้สูญพันธุ์) ของ IUCN รวมถึงอนุสัญญา CITES ซึ่งจะทำให้เสือโคร่งอยู่ในบัญชีที่ 1 คือห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาดซึ่งตามที่สำคัญของเสือโคร่งล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทั้งหมด ทั้งหมดนี้หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นกำเนิดของเสือโคร่งการล่าเพื่อการค้า พวกมันคือเหยื่อของเสือโคร่งนั่นเอง

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ทำให้เราได้เห็นเป็น ‘วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก’ สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเมอร์ในเกมนี้ และการสร้างตะหนักถึงแหล่งทรัพยากรเสือโคร่งและถิ่นที่อยู่โดยวันอนุรักษ์เสือ เรื่องที่โคร่งจะดีขึ้นจากการประชุมกับเสือโคร่ง (Tiger Summit) สำหรับ พ.ศ. 2553 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

และก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติระหว่างประเทศและพันธุ์พืชได้หลายคนในองค์กรและหลายครั้งที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับเสือโคร่ง 10 หน่วยงานและทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจำนวนมาก คุณนุภาเดช เกิดมะลิ ผู้เขียนมูลนิธิเป็นผู้สมัคร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นเจ้าภาพร่วมกับกลุ่มแนวคิด “Tigers NEXT GEN เสือโคร่งลุยต่อ” ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาการจัดการพื้นที่บึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก มอสสุพรรณบุรี

อย่าลืมติดตาม Facebook ประชาสัมพันธ์กรมป่าไม้และพันธุ์พืช

บรรพบุรุษร่วมกันอนุรักษ์เสือโคร่งและต่อจากนี้เป็นผืนป่าที่เป็นส่วนหนึ่งเดียวของเสือโคร่งเพื่อสัตว์เหล่านี้

More Details